BUK 2.kolo a Majstrovstvá BUK detí a žiakov - 22.05.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:11
Počet súťažiacich:104
Počet štartov:153
Kata:72
Kumite:81
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia