8th Shito Ryu & Kobudo Bo Championships - 11.06.2022

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:18
Počet súťažiacich:287
Počet štartov:371
Kata:187
Kumite:184

Družstvá

Počet klubov:7
Počet družstiev:27
Počet štartov:27
Kata:11
Kumite:16
klub počet katakumite štarty
klub počet katakumite štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia