Zvolen Cup - Pohár SsZK - 2. kolo - 07.02.2016

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:44
Počet súťažiacich:428
Počet štartov:536
Kata:189
Kumite:347
klub počet katakumite štarty
klub počet štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia