MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SHITO RYU - Online video - ELIMINAČNÉ kolo - 05.04.2021

Informácie

 • POZOR ZMENA!!!
  Z dôvodu nezlepšujúcej sa situácie s Pandémiou Covid 19 na Slovensku a
  okolitých krajinách,  pričom podľa terajšej situácie nie je možné
  očakávať zlepšeníe sa  do plánovaného konania 8.M-ESHRKF a 1. M-WSSHRF v
  Júny 2021 tieto sa presunuli plánované súťaže na budúci rok. Keďže
  mnohé kluby pravidelne netrénujú z dôvodu zákazov v telocvičniach už
  viac ako rok ale prostredníctvom online videotréningov, sa ako náhrada
  za plánované majstrovstvá uskutočnia online videomajstrovstvá SSHRKA,
  ESHRKF,
  WSSHRF.
  Súťaž bude dvojkolová, Eleminácia a Finále podobne ako boli organizované súťaže v SZK. V Eliminačnom kole kata je nutné nahrať jedno Shitei a jedno Tokui kata zo zoznamov.
  Riadny členovia SSHRKA musia mať uhradený ročný poplatok a budú môcť
  nominovať po 4 pretekárov do každej kategórie, v prípade ak
  neregistrovaný klub uhradí ročný poplatok bude braný ako klub z
  pridruženým členstvom v SSHRKA a rovnakým právom účasti na
  majstrovstvách ako riadny člen. Klub bez členstva môže nominovať
  maximálne 2 pretekárov do kategórie. 
  Štartovné 15€ je hradené za každú kategóriu v ktorej sa súťažiaci
  zúčastní, družstvo 25€ a je platené za obe kolá Eliminačné aj Finálové. Štartovné uhradiť
  do

  6.apríla 2021
  na účet SSHRKA:

  IBAN:
  SK0611110000006630115002

  SWIFT: UNCRSKBX a zaslať potvrdenie o úhrade na sshrka@gmail.com.

   Kód pre nahrávanie videa pre Eliminačné kolo bude zverejnený dňa 24.3.2021 na webovej stránke sutazekarate.sk v súboroch na stiahnutie.
 • Kluby
  alebo jednotlivci ktorým systém neumožní registráciu budú musieť
  požiadať organizátora aby im otvoril možnosť registrácie zaslaním emailu
  s názvom klubu ktorý majú prihlásený na tejto stránka alebo mena a priezviska jednotlivca ktorý sa prihlasuje samostatne na sshrka@gmail.com
  alebo telefonicky na čísle 0903737551.


Usporiadateľské konto: Slovenská Shito Ryu Karate Asociácia
Termín: 05.04.2021
Typ súťaže: Súťaž pre pozvané federácie / kluby
Registrácia: 17.03.2021 - 04.04.2021
Ostaršenie: Nie
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: Pravidlá a hodnotenie video Kata + Kumite.pdf - 06.04.2021 23:10:38
Hodnotenie Rozhodcu kata a kumite.pdf - 07.04.2021 10:44:33
CODE Elimination 2021.pdf - 30.03.2021 09:22:03