MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY ST. JUNIOROV, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML. DORASTENCOV - 03.12.2022

Informácie

Online registrácia pretekárov bude možná do 30. novembra 2022 (streda) do 24.00 hod.!

Pozorne si prečítajte propozície! Do súťaže registrujte len pretekárov s postupom podľa propozícií!

Štartovná listina bude priebežne aktualizovaná.

Aktualizácia 14.11.2022 !!!

Do štartovnej listiny boli doplnený aj pretekári v kategóriach kde bolo 7 a menej pretekárov a nemali body 

na postup z repasáže.Týmto pretekárom bol dodatočne schvalený postup na MSR.Aktualizácia 24.11.2022 !!!

Do štartovnej listiny boli doplnené postupy z regiónov BUK a ZszK.


Postupy za jednotlivé regióny posielať na adresu : luborsetnicky@gmail.com


Na MSR môžu štartovať len pretekári so slovenským štátnym občianstvom.

Násobný štart je povolený len v OPEN kategóriách /kata aj kumite/.


Usporiadateľské konto: Slovenský zväz karate
Termín: 03.12.2022
Typ súťaže: Súťaž pre viac klubov
Registrácia: 10.11.2022 - 30.11.2022
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: PropozíciTrnava.pdf - 11.11.2022 08:00:34
Finálny rebríček SP kadetov a juniorov 2022_víťazi SP.pdf - 14.11.2022 16:38:41
Štartovná listina na MSR kadetov a juniorov 2022 (2).pdf - 26.11.2022 07:27:38