Otvorené Majstrovstvá ZsZK mládeže do 11 rokov a 3.kolo Pohára - Z R U Š E N É - 25.04.2020

Informácie

Otvorená súťaž pre kluby ZsZK a SZK. Podmienka účasti - členstvo v

uvedených zväzoch s platným preukazom. V Pohárovej súťaži môže súťažiaci

súťažiť vo dvoch súťažných kategóriach kata a kumite - jeho vekovej a

najbližšej vyššej vekovej kategórii. Toto ustanovenie neplatí pre

kategórie 6 až 11 rokov nakoľko táto súťaž je postupovou

súťažou na M-SR detí a mládeže od 6 do 11 rokov,Usporiadateľské konto: Západoslovenský zväz karate,o.z.
Termín: 25.04.2020
Typ súťaže: Súťaž pre viac klubov
Registrácia: 10.02.2020 - 23.04.2020
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno
Súbory na stiahnutie: Pozvánka M-ZsZK detí a 3.kolo Pohá Kolárovo 2020.pdf - 10.02.2020 11:00:16
Pozvánka M-ZsZK detí a 3.kolo Pohá Kolárovo 2020.pdf - 10.02.2020 11:00:16